Co s tím – psychosomatické konzultace

psychosomatika5Psychosomatická konzultace

Psychosomatické konzultace v ordinaci praktického lékaře pro registrované pacienty

V rámci ordinace PL se těmto situacím registrovaných pacientů věnuji v rozsahu, který umožňuje provoz ordinace.reference psychoterapie

V prvé řadě postupuji jako kterýkoliv jiný praktický lékař (postupně vyšetřujeme klasickými lékařskými metodami.)

Snažím se s nimi situaci v průběhu postupně psychosomaticky rozkrývat, (pokud o to mají zájem) uklidnit jejich obavy, navrhnout další postupy vycházející z komplexního pohledu (klasický lékařský, psychosomatický, u pacientů, kteří jsou tomu otevřeni pak i racionálně zapojené alternativní možnosti léčby). Postupy by měly být vždy v souladu s individuálním nastavením.

Chytilova_img2Nicméně někdy vidím, že pokud ten který člověk nepůjde do změny dlouhodobého nastavení v psychice (ať už k tomu dospěje sám, s psychoterapeutem, koučem…), tak těžko může přijít změna. Někdy je zřetelné, že tělo se snaží o odlehčení, očistu, ale jeho majitel mu nedává příliš prostor. Jindy se zase jeví, že nemoc přináší určité rodinné/vztahové/společenské výhody/úlevy.

To vše se snažím s lidmi velmi, velmi citlivě oslovit, někdy je to delší proces komunikace (pacient opakovaně chodí a vždy dojdeme v debatě o kousek dále.. Podaří se třeba v něčem trochu posunout, něco důležitého uvědomit atd..

reference psychoterapie

Kdy doporučuji placenou psychosomatickou konzultaci mimo ordinační hodiny:

Většinou je můj časový prostor v ordinaci limitován na 20, maximálně 30 minut, při plné čekárně bohužel i méně. Pokud chce pacient na svých potížích více zapracovat, navrhuji většinou placenou konzultaci mimo ordinační hodiny. Tam se mu mohu plně věnovat podle jeho potřeby a máme prostor jen na něj. Nezvoní telefony, není tam sestra, můžeme se plně soustředit v atmosféře klidu a důvěry.

reference psychoterapieIdeální je taková situace u pacienta registrovaného v naší ordinaci, kdy máme navázánu důvěru, prošli jsme již společně cestou několika vyšetření a mám jej více „načteného“ – lékařsky i psychologicky. Znám jeho tělo i jeho osobnost. Už jsme o tématu mluvili z více stran, nyní již je zřejmé, kam se dál podívat, abychom se přiblížili vyřešení problému.

reference psychoterapiePokud pacient není registrován, vůbec to nevadí, může se rozhodnout, zda se zaregistruje a využije tím vstupního vyšetření na pojišťovnu. V rámci tohoto vyšetření je nutné přinést všechnu dostupnou dokumentaci, s jeho problémem se během tohoto vyšetření důkladně seznámím v lékařské rovině (cca 30 – 50 minut – jedná se o vyšetření na objednání). Samozřejmě v rámci tohoto vstupního vyšetření budeme o problému v základní rovině též hovořit. Pak bude na něm, zda bude chtít další péči nad rámec ordinace praktika (viz ceník) – lze též.Na téma psychosomatika čti také:


Ordinace_prakticke_lekarky3Psychosomatika3Psychoterapie3