Jaké druhy psychoterapie a techniky používám

psychosomatika8Chytilova_img5b

reference psychoterapiePCA psychoterapie – Rogeriánská psychoterapie

Karel Rogers, podle kterého se tato metoda jmenuje, vyzkoumal, že pro dobrý průběh terapie potřebuje klient tři věci.

reference psychoterapie1/ Přijetí. To zní velmi obyčejně, ale není to vždy tak snadné. V průběhu let jej však terapeut v sobě objevuje a buduje pro stále širší okruh problémů a klientů. Čím dál víc si pak – alespoň já osobně – jsem vědoma toho, co na člověka působí, proč se chová, jak se chová. Proto nemohu již lidi odsoudit za různé chování a projevy.

reference psychoterapie2/ Empatie. Souvisí s přijetím, ale jde ještě dále. Vžíváme se do klienta a jeho pocitů, pohnutek.. Pomáháme mu tím více vidět sám sebe, slyšet se, vyznat se v sobě.¨

reference psychoterapie3/ Autenticita. (kongruence) Klient by měl vědět, kdo je jeho terapeut jako osobnost. Vidět, že to není jen přikyvující stroj. Že je to cítící lidská bytost.
PCA Psychoterapie(Personcenteredapproach) znamená, že v popředí zájmu terapeuta zůstává člověk jako celek, nikoliv jeho problém. To v praxi znamená, že se vždy věnujeme tomu, co přinese do sezení klient. Terapeut sezení vede ve struktuře, formě, v práci s předloženými tématy, ale nezasahuje do toho, kam se klient chce ubírat. Je spíš průvodcem, ptá se, pomáhá klientovi se lépe orientovat, vidět hlouběji a jasněji sám sebe. Pomáhá klientovi hledat jasnost, zdroje a podporuje jej v jeho záměrech a cestě. Vyjadřuje své názory a pocity, neměl by ale klienta nikam tlačit. Terapeut se zaměřuje nejen na jeho slova, ale i na emoce, gesta a další mimoslovní projevy, vjemy a sdělení. Do klienta se vcítí, pomáhá mu pomocí otázek, zrcadlení, shrnutí a přijetí více pochopit sebe a nalézt cesty k tomu, co chce dosáhnout.

doplnek2

reference psychoterapieBiosyntéza

Je to terapie zahrnujícído práce i tělové projevy člověka(pohyb, gesta, napětí…) Je to terapeutický systém založený na spojení poznatků o tělesných projevech psychických potíží a nauk o proudění energie. Cílem terapie je propojení a obnovení proudění v energetickém systému klienta. Při terapii má klient kontrolu nad děním, důležité jsou pocity, představy, pohybové impulsy. Terapie je zaměřená na vnitřní zdroje a osobnostní růst. Biosyntéza zahrnuje ve svém působení tělo a pohyb, emoce, myšlení a představy, duchovní přesah.

reference psychoterapieDalší terapeutické techniky

Používám též techniky z různých jiných druhů terapií a metod: z kineziologie, arteterapie, rodinných konstelací, gestaltu (viz můj profesní životopis). Používám též vizualizace a relaxační techniky.

 


reference psychoterapieNa téma psychoterapie čti také:


Ordinace_prakticke_lekarky3Psychosomatika3Psychoterapie3