Pracuji nejčastěji s těmito tématy

reference psychoterapie psychosomatika: psychosomatika6

. viz záložka – psychosomatická medicína Potíže projevující se v těle, ale úzce související s psychickými procesy. Nejčastěji se projevují jako bolesti zad, bolesti hlavy, častá únava, snížená a často selhávající imunita, poruchy spánku, trávící bolesti a obtíže, alergie a astma, dechové obtíže, kardiovaskulární onemocnění (např. hypertenze a další), neplodnost, sexuální dysfunkce. V širším slova smyslu se dá ale u většiny onemocnění a tělesných obtíží nalézt psychické souvislosti

reference psychoterapiepsychické obtíže :

relaxúzkosti a další neurotické obtíže, deprese, poruchy spánku a odpočinku, emoční a energetická nevyrovnanost, sebepoškozování, potíže s výkonem, problém s překonáním životní krize/ ztráty

reference psychoterapieženství, mateřství :

W1

obtížný vztah ženy k tělu, k sexualitě, těhotenství a mateřství, problémy s početím a plodností, nerovnováha mezi mužskou a ženskou složky osobnosti, problémy s přijetím role ženy

 

 

logo_MUDr_ACh

miminko

 

reference psychoterapiepartnerství a rodinné vztahy:

doplnek1

obtíže ve vztahu s partnerem nebo s rodinou, ztráta partnera, nemoc a úmrtí partnera/ rodinného člena, dysfunkční vzorce emocí a chování v partnerství a v rodině, sexualita, obtíže navázat vztah s vhodným partnerem

 

reference psychoterapieosobnostní rozvoj:

práce na rozvoji – lépe si porozumět, práce s emočními vzorci a vzorci chování, práce na duchovním rozvoji, překonání nejistoty a pochyb o sobě, zlepšení sebevědomí, sebevyjádření a tvořivost, prezentace sebe, schopnost říct ne – vymezit se

reference psychoterapieprofesní rozvoj:

osobní růsthledání vhodného zaměření v povolání, pochyby o sobě v pracovní oblasti, problémy v pracovním kolektivu, problémy s vedoucím – autoritami Pokud uvažujete o spolupráci se mnou, neváhejte mě kontaktovat i s dalšími tématy, ráda pracuji i s méně obvyklou problematikou klientů.


reference psychoterapieNa téma psychoterapie čti také:


Ordinace_prakticke_lekarky3Psychosomatika3Psychoterapie3