Preventivní lékařské prohlídky

Preventivní prohlídka je celkové vyšetření provedené praktickým lékařem, které si klade za cíl prevenci různých chorob a jejich včasný záchyt. Není to povinnost, ale je v zájmu každého člověka, který chce pečovat o své zdraví.

preventivní lékařské prohlídky

Tuto část péče bych ráda podpořila, protože jsem mnohokrát zažila, že preventivní prohlídka zachránila život (včasný záchyt nebezpečného typu rakoviny), nebo ochránila tělo a jeho tkáně před soustavným narušením (záchyt cukrovky II. typu – neléčená může dlouhodobě vysokou hladinou krevního cukru těžce poškozovat tkáně).

logo_MUDr_ACh

Na co je v preventivní prohlídce od pojišťovny nárok? (dle vyhlášky č.3/2010 Sb.)

Na prohlídku je nárok 1x za 2 roky zpravidla po uplynutí 23 měsíců od poslední prohlídky

ikony1

Prohlídka obsahuje:

reference psychoterapie1/doplnění anamnézy včetně sociální (jak a s kým žiju, jaká je moje profese)se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika.

Rodinná anamnéza: s důrazem na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, diabetes, poruchy metabolismu tuků, nádorová onemocnění a výskyt závislostí.

reference psychoterapie2/kontrola očkování proti tetanu

reference psychoterapie3/kompletní fyzikální vyšetření: měření tlaku krve, hmotnost, výška u rizikových jedinců poměr pas/boky + standartní interní vyšetření zhodnocení onkologických rizik

reference psychoterapie4/vyšetření EKG:u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech

reference psychoterapie5/laboratorní vyšetření: moč chemicky + sediment glykemie (hladina cukru v krvi) v 18 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech cholesterol celkový a plazmatické lipoproteiny a triacylglyceroly (tuky) v 18 a pak ve 30, 40, 50 a 60 letech věku

reference psychoterapie6/stanovení okultního krvácení speciálním testem ze stolice: u osob od 50 let věku

Od 55 let je to možno nahradit kolonoskopií 1x za 10 let!!


Ordinace_prakticke_lekarky3Psychosomatika3Psychoterapie3