Psychoterapie – jaké druhy spolupráce nabízím

Chytilova_img6psychosomatika2

reference psychoterapiePsychoterapeutické poradenství

– je forma krátkodobé spolupráce, kdy klient potřebuje konzultovat jak postupovat v určité životní situaci, vztahu. Stěžejní je podání informací. Často se konzultace týkají toho, kdy je dobré volit psychoterapii, kdy jiné přístupy, kdy zvolit léky, homeopatii atd. Někdy přicházejí klienti s nejistotou, zda je určité chování ještě „normální – zdravé“ a kdy už ne. Obvykle trvá 1-5 sezení.

reference psychoterapiePsychoterapie

– je dlouhodobá forma spolupráce, kdy se zaměřujeme na určité téma, nebo skupinu témat, se kterými klient přichází. Psychoterapie může přinést vhled, podporu pro změny, kterých chce klient dosáhnout, péči.

Téma rozebíráme do hloubky, rozhodujeme se společně jak postupovat – někteří klienti volí arteterapeutické metody, někdo práci s tělem, jiní techniky nácviku situací, relaxační metody. Pro některé klienty jsou přijatelné pouze verbální (řečové) techniky.

V mém pojetí psychoterapie a v přístupech, kterými pracuji (Biosyntéza, PCA) je nejpodstatnější, aby se klient při práci cítil dobře, aby byl se zvoleným přístupem vždy v souladu. Probíhá obvykle v časovém horizontu měsíců.

možnosti přístupů1reference psychoterapieKrizová intervence

– je krátkodobá forma spolupráce, kdy se klient potřebuje vyrovnat s krizovou situací, vstřebat a zpracovat emoce, které taková situace přinesla. Krizová intervence trvá několik sezení podle potřeb klienta.

 


reference psychoterapieNa téma psychoterapie čti také:


Ordinace_prakticke_lekarky3Psychosomatika3Psychoterapie3