Možnosti přístupů a odborníci – jak se v nich vyznat?

Jste kvalitně  vyšetřeni tělovým (klasickým) lékařem, který konstatoval, že mají potíže patrně  psychickou příčinu. Jak dál?

možnosti

Způsobů, jak pracovat s psychosomatickými nemocemi  je celá řada.  Klíčové je, k  jakému máte důvěru. U odborníka sledujte vzdělání, praktický výcvik a jak dlouho provozuje praxi. (většinou to uvádí v životopise). Dobrá zkušenosti někoho z okolí může být vodítkem. Není zaručeno, že když pomohl  známé, pomůže i vám.

Zvažte, co od pomoci odborníka očekáváte. 

Pokud nevíte,  vyhledejte  lékaře nebo jiného odborníka (fyzioterapeuta..),  který vidí tělesnou i duševní stránku problému a navrhne, co dál. (s psychoterapeutickým výcvikem nebo vzděláním)

 

fyzioterapeutZpůsoby práce s psychosomatickým  onemocněním

reference psychoterapie1/psychoterapie a bodyterapie:

Psychoterapeut školený v akreditovaném výcviku má dostatečný teoretický podklad i sebezkušenost  (více zná sám sebe a méně tedy vnáší do terapie svá témata).

možnosti přístupů3Pro řešení psychosomatických potíží je ideální pracovat s psychoterapeutem, který má výcvik, který zahrnuje tělesné prožívání do terapie  – tělově orientovaný přístup – bodyterapie – např.Biosyntéza, Bioenergetika.

Další vhodný přístup je hypnóza, protože vstupuje do hlubších vrstev nevědomí. Z té mají mnozí lidé obavy a předpojatost k ní.  Je potřeba vědět, že rozhoduje druh hypnózy (je mnoho škol) a zejména osobnost terapeuta.

schodiště

Dále se přednostně jsou psychosomatice věnovat psychoterapeuti, kteří vystudovali terapeutický výcvik v rodinném a psychosomatickém směru v Libereckém institutu.

Za další zmíním arteterapii, práci s vizualizacemi, relaxační techniky.

Pracovat lze individuálně nebo ve skupině.

reference psychoterapie2/Alternativní „terapie“

Říkám alternativní – školení v nich jsou oproti klasické terapii krátká a pro mě obvykle nezaručí dostatečnou přípravu terapeutům.  Já osobně proti nim nejsem, jen se mi jeví velmi důležité, jak je terapeut sám osobnostně zralý a hraje  tu i větší roli délka praxe a reference.

Pro klienty mají tu výhodu, že nemusí říkat byl jsem u psycho (terapeuta, loga..).Mnoho lidí se s tím cítí lépe.

Za mnohé zmíním kineziologii, regresní terapii, rodinné konstelace.. Vyzkoušela jsem osobně mnoho z  nich a mohu vám dát reference a podrobnější informace.

reference psychoterapie3/lepším propojení s tělem

Pro řešení psychosomatických potíží je klíčové dobré uvědomění svého těla.  Proto může pomoci jakákoliv metoda, která vede k lepšímu uvědomění, propojení s dechem a práci s dechem.

Opět zmíním několik – cvičení, které pracuje s dechem  – joga, pilates.

možnosti přístupů2

Fyzioterapie, obzvlášť má-li fyzioterapeut i psychoterapeutické vzdělání.

Kraniosakrální terapie

reference psychoterapieNa téma psychosomatika čti také:


Ordinace_prakticke_lekarky3Psychosomatika3Psychoterapie3